Anmälan av lag skall vara arrangören tillhanda senast den 30.6                                                   

Betalningen av anmälningsavgiften om skall vara arrangören tillhanda senast den 30.7

Anmälan om antal deltagare ska vara oss till handa senast den 18.8

Slutliga önskemål om gästkortspaket ska vara oss tillhanda senast den 18.8

Slutbetalning skall vara inbetalt senast den 25.8. 

Betalning sker via bankgiro 5866-1315 märk betalningen VI Open